Renæssancen i Danmark

Renæssancen var en stilperiode i Sydeuropa i tiden ca. 1400-1550 og i Danmark ca. 1525-1650, kendetegnet ved en genopdagelse og imitation af antikkens formsprog og proportionslære. Denne quiz tester din viden om renæssancen - især i Danmark.

Når du har været igennem hele quizzen, danner de allerførste bogstaver fra de korrekte svar i rækkefølge et ord.

Læs mere om renæssancen og andre stilarter på www.historiskehuse.dk.

Indangsparti til Voergaard Slot i Vendsyssel (1586 91)[1]