Nationalromantikken

Nationalromantikken var en af de mere kortlivede byggestile i Danmark, der efterfulgte historicismen og varede fra ca. 1890 - 1910. Denne quiz tester din viden om perioden.

Når du har været igennem hele quizzen, danner de allerførste bogstaver fra de korrekte svar i rækkefølge et ord.

Læs mere om nationalromantikken og andre stilarter på www.historiskehuse.dk.

Tak for støtte til Realdania og Grundejernes Investeringsfond.

Rådhuset2